Nøkkelinformasjon

Målgruppe: Advokater/advokatfullmektiger, saksbehandlere og andre som arbeider med personskadeerstatning

Etterutdanningstimer: 31 juridiske timer + 1 etikktime. Hver samling består av 8 kurstimer. Til sammen gir Personskade Master Class 32 kurstimer, fordelt på 20 timer tilstedeværelseskurs og 12 timer online-kurs.

Tid: 

 • Samling 1 er 24. september 2019
 • Samling 2 er 3. desember 2019
 • Samling 3 er 12. mars 2020
 • Samling 4 er 9. juni 2020

Sted: Oslo, med vekslende lokalisering. Se de enkelte samlingene

 

Priser

 • Én enkeltstående samling kr 3 950 (valgfri dag)
 • Alle fire samlingene kr 15 000 (kan fordeles mellom 1-4 deltakere)
 • Middag for de som ønsker rett etter hver samling. Egen påmelding gjøres i forkant av samlingene på eget skjema som Lexia Education sender deltakeren hvor pristillegget fremgår.
 • Bindende påmelding 

Collage3.png

Påmelding skjer ved å trykke på den grønne knappen

Samling 1: Årsakssammenheng

24. september 2019: Tjuvholmen, The Thief, kl. 12-17

ÅRSAKSSAMMENHENG OG BEVIS I PERSONSKADESAKER – JURIDISKE OG MEDISINSKE ASPEKTER

12.00-12.10 Registrering & kaffe

12.10-12.15 Velkommen til kurs! Presentasjon av dagens program, ved professor dr. juris Morten Kjelland, Universitetet i Oslo

12.15-13.00 De fire vilkår – oppdatering og utviklingstendenser i lys av nyere rettspraksis, ved professor Morten Kjelland

13.00-13.15 Pause

13.15-14.00 Årsaksvurderinger ved nakkeslengskader/bløtdelsskader og etterfølgende smerteplager, ved nevrolog Einar Kinge, Sandvika Nevrosenter og nevropsykolog Anne-Kristin Solbakk, Sandvika Nevrosenter/Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

14.00-14.15 Kort pause

14.15-15.45 Spørsmål og innspill til dagens temaer. Deretter praktisk rettede refleksjoner over gjennomgåtte årsakstemaer; i tillegg belyses forholdet til årsakskrav i forsikring og sykdomsbaserte trygdeytelser. Veiledning og gjennomgang ved professor Morten Kjelland

15.45-16.00 Pause

16.00-16.45 Årsaksvurderinger ved artroser, ved spesialist i ortopedi Arne Roger Nilsen

16.45-17.00 Oppsummering, ved professor Morten Kjelland 

17.00-19.00 Felles middag på Tjuvholmen, The Thief

NY3 Thief.JPG

Samling 2: Yrkesskader

YRKESSKADER – NÅR FORELIGGER DET ANSVAR OG HVOR LANGT REKKER YRKESSKADEANSVARET?

3. desember 2019: Frognerseteren, kl. 12-17

12.00-12.10 Registrering & kaffe

12.10-12.15 Velkommen til kurs! Presentasjon av program, ved professor dr. juris Morten Kjelland, Universitetet i Oslo

12.15-13.00 Bedriftsvilkårene –  «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», ved advokat Anne Grethe Kjelland, Advokatfirmaet Robertsen AS

13.00-13.15 Pause

13.15-14.00 Arbeidsulykkebegrepet – hovedprinsipper og nyere utviklingstendenser, ved professor dr. juris Morten Kjelland

14.00-14.15 Pause

14.15-15.45 Praktisk rettede refleksjonsoppgaver over vilkårene for yrkesskadedekning. Veiledning og gjennomgang ved professor Morten Kjelland og advokat Anne Grethe Kjelland

15.45-16.00 Pause

16.00-16.45 Særskilte problemstillinger relatert til yrkesskadeforsikringens omfang, ved advokat Eivind W. Grande, Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co og professor dr. juris Morten Kjelland

16.45-17.00 Oppsummering, ved professor Morten Kjelland 

17.00-19.00 Felles middag på Frognerseteren

frognerseteren-restaurant.jpg

Samling 3: Erstatningsutmåling

PRAKTISK RETTEDE FORDYPNINGSMODULER OM ERSTATNINGSFASTSETTELSEN

12. mars 2020: Grendehuset i Korsgata 16, Oslo, kl. 12-17

12.00-12.10 Registrering & kaffe

12.10-12.15 Velkommen til kurs! Presentasjon av program og online-kursene, ved professor dr. juris Morten Kjelland, Universitetet i Oslo

12.15-13.00 Hjemmearbeidserstatning, med praktiske regneeksempler, ved professor Morten Kjelland

13.00-13.15 Pause

13.15-14.45 Praktisk rettede refleksjonsoppgaver over utvalgte utmålingstemaer (barneerstatning, menerstatning når skadelidte har  inngangsinvaliditet, behandlingsutgifter mv.). Veiledning og gjennomgang ved professor Morten Kjelland og advokat Anne Grethe Kjelland, Advokatfirmaet Robertsen AS

14.45-15.00 Pause

15.00-15.45 Pensjonstap ved personskader – casebasert gjennomgang & praktiske regneeksempler, ved pensjonsekspert Beate Fahre, BeateFahre AS 

15.45-16.00 Pause

16.00-16.45 Næringstapet, ved advokat Eivind W. Grande, Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co

16.45-17.00 Oppsummering, ved professor Morten Kjelland 

17.00-19.00 Felles middag på Grendehuset i Korsgata 16, Oslo

Grendehuset-300x231.jpg

Samling 4: Erstatnings-varieté: Gjenåpning, sakskostnader, etikk og pasientundersøkelser

9. juni 2020: DS Louise, Aker Brygge, kl. 12-17

12.00-12.10 Registrering & kaffe

12.10-12.15 Velkommen til kurs! Presentasjon av program og online-kursene, ved professor dr. juris Morten Kjelland, Universitetet i Oslo

12.15-13.00 Sårbarhetsprinsippet i norsk rett: Hvilken funksjon har det – og hvor langt rekker prinsippet? Ved professor Morten Kjelland

13.00-13.15 Pause

13.15-14.00 Gjenåpning av personskadesaker, i lys av nyere rettspraksis, ved advokat Truls Nygård, If Skadeforsikring NUF

14.00-14.15 Pause

14.15-15.00 Dekning av sakskostnader, ved dommer Borgar Høgetveit Berg, Norges Høyesterett

15.00-15.15 Pause

15.15-16.00 Hvordan foregår en pasientundersøkelse? Et filmatisert innblikk. Ved spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering dr. Thomas Glott, Sandvika Nevrosenter

16.00-16.15 Pause

16.15-17.00 Etikk – hvordan unngå etisk svikt i personskadesaker? Ved professor Morten Kjelland og advokat Anne Grethe Kjelland, Advokatfirmaet Robertsen AS 

17.00-19.00 Felles middag for påmeldte

Bilde: Visit Oslo

DS LOUISE 2.jpg

Foreleserne

Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland undervist i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Anne Grethe Kjelland

er spesialisert personskadeadvokat og har arbeidet med erstatningsrett og forsikringsrett som hovedarbeidsområder siden 1996. Anne Grethe er kurs- og foredragsholder i personskadeerstatning for advokater/jurister i regi av ulike kurstilbydere.

Hun holder også foredrag om den juridiske siden ved personskadeoppgjør for ortopeder, kirurger, nevrologer, psykiatere og psykologer. Kjelland har skrevet særavhandling innen rettsmekling etter tvisteloven § 99A og har utdannet flere advokater til rettsmeklere. Hun er også sensor ved ulike universitet og høgskoler som tilbyr juridisk utdanning i Norge.

Borgar Høgetveit Berg

er dommer i Norges Høyesterett.

 • Berg ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1997, og har tidligere vært blant annet advokat hos Regjeringsadvokaten og i advokatfirmaet Thommessen.

  Borgar Høgetveit Berg har skrevet en rekke bøker og artikler innenfor særlig prosessrett og dynamisk tingsrett. 

Borgar.png

Eivind W. Grande

er advokat i Henriksen Grande & Co.

 • 2017 - : Advokat/partner Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co ANS
 • 2014 - 2017 : Senioradvokat i Codex Advokat Oslo AS
 • 2001 - 2014 : Tryg Forsikring (Vesta Forsikring)
 • 2000 - 2001 : If Skadeforsikring
 • 1999 - 2000 : Bærum kommune, økonomiseksjonen/kommunekassen
 • 1997 - 1999 : Utlendingsdirektoratet, juridisk avdeling

Truls Nygård

er advokat i If Skadeforsikring NUF

Truls Nygård.jpg

Beate Fahre

er jurist og økonom med flere års erfaring med pensjonsregler og pensjonssystemer. Beate har vært direktør i Aon der hun hadde ansvar for utvikling av pensjonsfaget fra 2009 til 2018. Før det har Beate lang og bred erfaring fra sitt arbeid som blant annet seniorrådgiver i Aon 2005–2007, Key Account Manager Storebrand 2002–2005, prosjektleder Skandia Life 2001–2002 og kunderådgiver Gjensidige 1988–2001.

Beate driver i dag sitt eget selskap BeateFahre AS, som gir rådgivning og undervisning innen alle deler av pensjonsfeltet. Hun uttaler seg som pensjonsekspert blant annet i direktesendinger på NRK, Dagens Næringsliv og Dagbladet. Beate har flere frivillige verv. Hun har blant annet vært leder av Liv- og Pensjonsutvalget i Forsikringsmeglerforeningen.

Thomas Glott

er født i 1962 og et utdannet cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1988. Godkjent spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering fra 2002 og europeisk sertifisering som spesialist fra 2015. Han har hatt stilling som overlege og senere avdelingsoverlege fra 2002 ved Sunnaas sykehus.

Glott har over 20 års erfaring med sakkyndigarbeid gjennom Forum for Spesialisterklæringer ved Sandvika Nevrosenter. Det har også vært rettsoppnevnte sakkyndigeoppdrag for tingretter og lagmannsretter. Thomas Glott har en rekke vitenskapelig publikasjoner om langtidsoppfølging av traumer.

Arne Roger Nilsen

er utdannet ved det medisinske fakultet, Universitetet i Basel, Sveits i 1977. Etter endt utdanning og turnustjeneste i Norge startet Nilsen utdanning til generell kirurg i Sverige og var ferdig spesialist i generell kirurgi i 1983 og spesialist i ortopedi  i 1991. Han har mange års erfaring som overlege ved Sykehuset Østfold Fredrikstad. I denne perioden var Nilsens største arbeidsområde hofterevisjoner og operativ bruddbehandling. Fra 2001 begynte han som offentlig avtalespesialist i ortopedi og drev egen praksis fram til 2016. Han hadde under tiden også en deltidsstilling i ca. 2 år som rådgivende lege ved Norsk pasienterstatning.

Nilsen arbeider nå utelukkende med spesialisterklæringer med ortopediske problemstillinger, og har skrevet erklæringer siden begynnelsen av 1990-tallet.

Anne-Kristin Solbakk

arbeider som nevropsykolog ved Sandvika Nevrosenter og Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

asolbakk.jpg

Einar Kinge

arbeider som nevrolog ved Sandvika Nevrosenter.

Einar Kinge.jpg

Litt om arbeidsmåten på Personskade Master Class

ny førsteside.png

Omfattende kursmateriale – en startpakke (og mer til)

Deltakerne på Personskade Master Class får tilgang til et meget utførlig kursmateriale, bestående av

 • e-bok
 • saksbehandlingsverktøy med maler
 • oppdaterte, tematiserte domssamlinger
 • hjelpeskisser med koblinger til Lovdata Pro
 • domsnotater
 • bokutdrag og artikler
 • animasjoner
 • ++
samlebilde2.png

Varierte & kombinerte læringsformer

Personskade Master Class benytter vi oss av varierte og kombinerte læringsformer, tilpasset det aktuelle temaet og helheten i kursets pedagogiske innretning. 

De fleste kurs i dag er såkalte tilstedeværelseskurs, der en større eller mindre gruppe hører på en foreleser. Andre kurs er rene e-kurs, også kalt online-kurs. Den første formen er nokså tradisjonell, den andre temmelig fersk for de fleste (i hvert fall innen juss). Begge tilnærminger har sine fordeler og ulemper, og det vi har gjort på Personskade Master Class er å forsøke å utnytte det beste fra to verdener av undervisningsmåter. Det har vi gjort ved å variere og kombinere ulike tilnærminger til stoffet:

1. Tilstedeværelseskurs-form: for etablering av grunnforståelse

danner grunnstammen i Personskade Master Class, og bygger på en tradisjonell forelesningsform. MEN: Som ledd i å sikre at kurset får praktisk vinkling og overførbarhet til det man arbeider med i hverdagen, har vi integrert praktiske mini-oppgaver og annet som en del av vårt konsept med aktive forelesningsdeler.

Tilstedeværelseskurs - Symbol.PNG

2. Kombikurs-form, når stoff trenger repetisjon, modning og fordypning

tilgjengeliggjøres i etterkant av kurset for å gi deltakerne et repetisjonsverktøy. Det er kjent at læringsutbyttet øker ved repetisjon og flere av temaene på kurset er såpass komplekse - selv på innføringsnivå - at det kan være behov for å se forelesningen på nytt, pause filmen, tenke, spole tilbake og se på nytt, for så å gå videre. Vi benytter også e-læring underveis i kurset, hvilket er forbundet med både tidsmessige og pedagogiske gevinster. Og i tillegg: Veldig morsomt!

Kombikurs. Symbol.PNG

Har du spørsmål om Personskade Master Class?

KONTAKT OSS – vi hjelper deg!

Takk! Du hører fra oss om kort tid. Hilsen Morten Kjelland

Frequently Asked Questions (FAQ)

Noen av de vanligste spørsmålene vi er blitt stilt

Question #1 Hvor lenge får vi tilgang til online-kursene?

Tilgangen varer i 3 måneder fra kurset er ferdig, og du kan se filmene så mange ganger du ønsker.

Question #2 Blir online-kursene tilgjengelig før vi møtes på kursdagen(e)?

Ja, den lukkede kurssiden vil åpnes en uke før kursstart, og gir da tilgang til utvalgte deler. Resten åpnes underveis i kursdagen og etter kursslutt.

Question #3 Kan en på arbeidsplassen gå på første kursdag og en annen på andre kursdag?

Ja, dette velger man etter eget ønske og behov. Hva man får tilgang på av online-ressurser følger imidlertid kursdagen. Tilgangen er personlig – vi i Lexia Education har tillit til våre kunder!

Question #4 Får de som har deltatt på Personskade Komplett rabatt på kjøp av online-kurs som ikke er med i kurspakken?

Ja, deltakerne får 15 % rabatt på alle personskaderelaterte kurs som kjøpes innen 3 måneder etter kursslutt.